Recurrències

dilluns, 7 de gener del 2019

És hivern i tota palpitació necessita d'un cor. Palpita lent, però encara emet un bombeig necessari per guarnir el dipòsit de l'ànima.